Bestuurswissel

Sinds september 2014 heeft Quota Rotterdam een nieuw bestuur. De rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in dit bestuur vervult door duo’s, te weten:

  • Nina Hooijmeijer & Danielle van den Heuvel– Voorzitter(s)
  • Marguerite Opstelten en Sara Rasenberg – Secretaris(sen)
  • Miranda van Putten en Juul te Veldhuis – Penningmeester(s)

Op woensdag 10 september vond de bestuurswissel plaats.