Home

 In memoriam

 

Elizabeth Maclean is in het bijzijn van haar kinderen vredig heengegaan. Als founder van Quota International Rotterdam was zij ons grote voorbeeld. Zij had een oprecht hart voor Quota. Zij liet ons zien hoe je powervrouw, moeder, oma, vriendin en altijd jezelf kon zijn. Met oog voor iedereen, positief, levenslustig en vol vuur opkomend voor haar medemens. Gracefull, kind & on fire! Wij zijn heel gelukkig dat wij haar gekend hebben en verdrietig dat zij er niet meer is. We zullen haar spirit en warmte enorm missen. Dag lieve Elisabeth jij bent voor altijd in ons hart. Wij vieren het leven met jou in gedachten.

‘Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten’
Erasmus

—-

Quota

Quota International is de oudste serviceclub voor maatschappelijk actieve vrouwen. Quota werd in 1919 opgericht in Amerika en telt wereldwijd meer dan 4000 leden, vertegenwoordigd in 269 clubs in 14 landen. In 1994 werd Quota International Rotterdam opgericht.

De naam “Quota” (meervoud van quotum: aandeel, bijdrage) verwijst naar het begrip ‘delen’  in de zin van ‘een steentje bijdragen’. Niet voor niets luidt het wereldwijde motto van Quota: ” We share”. In de praktijk betekent dit dat de kwaliteiten van de leden worden ingezet daar waar de behoefte het grootst is. Quotarians delen zowel hun talenten als service.

Quota Rotterdam

Quota Rotterdam brengt vrouwelijke professionals bijeen. Vrouwen die zelfstandig een beroep uitoefenen, maar ook vrouwen die, op welk niveau dan ook, een functie bekleden in een bedrijf, organisatie of overheidsinstelling. Wij zijn maatschappelijk betrokken en zetten ons netwerk, kennis en kunde al 25 jaar belangeloos in voor de Rotterdamse samenleving.

De leden komen regelmatig bijeen, waarbij onderling kennis en ervaring uitwisselen een belangrijke doelstelling is. Evenals het beter leren kennen en waarderen van elkaars bezigheden en het bevorderen van vriendschap.

Sinds 1994 haalt Quota Rotterdam geld op om jaarlijks één of meerdere Rotterdamse organisaties en/of goede doelen te steunen. Het sponsorgeld komt via deze organisaties direct ten goede aan mensen die in een sociaal isolement of aan de rand van het bestaansminimum leven.

Voorbeeldprojecten: Het Kleine Heldenhuis, IMC Weekendschool, de Voedselbank, Leger des Heils, Hoogvliegers, Hazelaar manege voor gehandicapten, onderzoek taaislijmziekte, Sophia Kinderziekenhuis, crisisopvanghuis tienermoeders, kersttassenproject met STC, schoolplein op Zuid, soepbus en nog vele anderen.

Quota Rotterdam