Home

Quota


Quota International is de oudste serviceclub voor maatschappelijk actieve vrouwen. Quota werd in 1919 opgericht in Amerika en telt wereldwijd meer dan 4000 leden, vertegenwoordigd in 269 clubs in 14 landen. In 1994 werd Quota International Rotterdam opgericht.

De naam “Quota” (meervoud van quotum: aandeel, bijdrage) verwijst naar het begrip ‘delen’  in de zin van ‘een steentje bijdragen’. Niet voor niets luidt het wereldwijde motto van Quota: ” We share”. In de praktijk betekent dit dat de kwaliteiten van de leden worden ingezet daar waar de behoefte het grootst is. Quotarians delen zowel hun talenten als service.

Quota Rotterdam

Quota Rotterdam brengt vrouwelijke professionals bijeen. Vrouwen die zelfstandig een beroep uitoefenen, maar ook vrouwen die, op welk niveau dan ook, een functie bekleden in een bedrijf, organisatie of overheidsinstelling. Wij zijn maatschappelijk betrokken en zetten ons netwerk, kennis en kunde al 25 jaar belangeloos in voor de Rotterdamse samenleving.

De leden komen regelmatig bijeen, waarbij onderling kennis en ervaring uitwisselen een belangrijke doelstelling is. Evenals het beter leren kennen en waarderen van elkaars bezigheden en het bevorderen van vriendschap.

Sinds 1994 haalt Quota Rotterdam geld op om jaarlijks één of meerdere Rotterdamse organisaties en/of goede doelen te steunen. Het sponsorgeld komt via deze organisaties direct ten goede aan mensen die in een sociaal isolement of aan de rand van het bestaansminimum leven.

Voorbeeldprojecten: Young girls empowerment, Kledingbank Rotterdam,  stichting EsSaJo, Het Kleine Heldenhuis, IMC Weekendschool, de Voedselbank, Leger des Heils, Hoogvliegers, Hazelaar manege voor gehandicapten, onderzoek taaislijmziekte, Sophia Kinderziekenhuis, crisisopvanghuis tienermoeders, kersttassenproject met STC, schoolplein op Zuid, soepbus en nog vele anderen.

Quota Rotterdam